Baile

Fáilte
Is cúis áthas dúinn go bhfuil muid ábalta an suíomh seo a úsáid mar mheán cumarsáide le nuacht na scoile a roinnt.

Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as an nuacht a chuirfear ar fáil achan mí.

Le dea-mheáin,
Pól Ó Ruiséil, Príomhoide na scoile.

Scoil Oilibhéir Pluincéid